Přeskočit navigaci.

Teoretická část

Základem je teorie, ale teprve v praxi si ji zafixujete

Bez znalostí řízení provozu na pozemních komunikacích, laicky řečeno bez znalostí dopravní situace, to dnes nejde. Z tohoto důvodu je nutné absolvovat i teoretickou část výcviku, kde se seznámíte se značkami, řešením dopravních situací, předpisy pro provoz, ale i také s poskytnutím první pomoci.

V rámci závěrečného písemného testu pro skupinu B vás čekají otázky z oblastí:

  • 10 otázek z oblasti Pravidel provozu na pozemních komunikacích (každá otázka za 2 body)
  • 3 otázky z oblasti Dopravních značek (každá otázka za 1 bod)
  • 4 otázky z oblasti Zásad bezpečné jízdy (každá otázka za 2 body)
  • 3 otázky z oblasti Dopravní situace (každá otázka za 4 body)
  • 2 otázky z oblasti Předpisů o podmínkách provozu vozidel (každá otázka za 1 bod)
  • 2 otázky z oblasti Předpisů souvisejících s provozem (každá otázka za 2 body)
  • 1 otázka z oblasti Zdravotnické přípravy (otázka za 1 bod)

Celkem tedy test obsahuje 25 otázek. Maximálně můžete dosáhnout 50 bodů. K tomu, abyste tímto testem prošli úspěšně, potřebujete minimálně 43 bodů, což je 86%. V současnosti je správná vždy jen jedna odpověď.

Kontakt

Ingrid Zajíčková

Mostní 747
278 01 Kralupy nad Vltavou
Mobil : 777 201 088
Email: autoskolazajickova@seznam.cz

Akční nabídka

VIP výcvik skupiny B s nadstandartními službami a možností složení závěrečné zkoušky po 20 dnech!

Závěrečná zkouška

eTesty MDČR online

Teoretická část